Predsjednik SDA Bakir Izetbegović razgovarao je s rezidentnom koordinatoricom UN-a u BiH Ingrid Mekdonald o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Sagovornici su pohvalili intezivnu i dobru saradnju BiH i Kancelarija UN i UNDP u Sarajevu te naglasili opredijeljenost da se nastavi raditi na aktivnostima koje se poduzimaju u cilju održavanja međunarodnog mira i sigurnosti, unapređenja i zaštite ljudskih prava, postizanja održivog razvoja, uključujući implementaciju Agende 2030, smanjivanje siromaštva, prevenciju sukoba i borbu protiv terorizma

UN i Bosna i Hercegovina nastavljaju sarađivati i u kontekstu realizacije Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u Bosni i Hercegovini kao i  programu Ujedinjenih naroda za Bosnu i Hercegovinu (2021-2025).

Predsjednik Izetbegović je istaknuo da će BiH kao i do sada nastaviti davati svoj doprinos unutar UN-a kao i da se aktivnosti u BiH u vezi sa procesom evropskih integracija i usklađivanja sa EU nalaze u centru političkih dešavanja u BiH, jer je zemlja opredijeljena da nastavi sa djelovanjem na stabilizaciji prilika i ubrzavanju započetih reformskih procesa.