Istaknuto je da su, unatoč nizu otežavajućih okolnosti u vezi s pandemijom, institucije Bosne i Hercegovine na čelu sa Centralnom izbornom komisijom (CIK BiH), te uz saradnju sa nevladinim sektorom, uspješno organizirale provedbu izbornog procesa i omogućile građanima da iskoriste svoje demokratsko pravo.

Razgovarano je i o nastavku aktivnosti na NATO putu Bosne i Hercegovine, sa fokusom na obaveze iz realizacije Programa reformi. 

Sagovornici su se saglasili da je potrebno nastaviti politički dijalog s ciljem formiranja novog saziva Vlade FBiH, na temelju demokratske volje građana, kao i razgovore u vezi sa implementacijom presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH u okviru Sporazuma potpisanog u Mostaru od strane SDA i HDZ-a.

Naglašeno je da je potrebno potvrditi izbor novih sudija u Ustavni sud FBiH, na temelju već provedenih  procedura.

Razgovarano je i o zdravstvenim i socio-ekonomskim izazovima sa kojima se suočavaju institucije u vezi sa borbom protiv pandemije koronavirusa, kao i efikasnoj primjeni preporuka datih od strane Svjetske zdravstvene organizacije.