Predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago nositelj je liste Stranke demokratske akcije (SDA) za Hercegovačko-neretvanski kanton na Opštim izborima 7. oktobra ove godine. Špago u intervjuu za Dnevni list govori o rezultatima rada u ovom mandatu, te o programu, planovima i svemu sa čim SDA na predstojećim izborima izlazi pred birače.

Bili ste na čelu Skupštine HNK u protekle četiri godine, možete li se osvrnuti na rezultate u tom periodu?

Da , za predsjedavajućeg Skupštine HNK imenovan sam krajem decembra 2014.godine, u situaciji kada je Hercegovačko-neretvanski kanton imao velike probleme u finansijskom smislu. Samo da podsjetim našu javnost da je Rebalans Budžeta za 2014. usvojen u Skupštini HNK u decembru te godine, bio u deficitu cca 15 milona KM, te da smo u takvoj situaciji imali Vladu u tehničkom mandatu do 23.septembra 2015. godine. Ovo je samo podsjećanje na uslove u kojima je radila Skupština HNK, prvu godinu mandata.

U ovom proteklom periodu Skupština je održala 32 redovne sjednice i 10 vanrednih sjednica, Usvojeno je preko 30 zakona, a posebno ističem Zakon o zaštiti porodice sa djecom, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, Zakon o dopunskim pravima boraca, Zakon o obrazovanju odraslih , Zakon o izmjenama Zakona o osnovnom odgoju obrazovanju, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o zaštiti prirode i dr.

Skupština je za razlku od prethodnih mandata, u ovom periodu svake godine pravovremeno usvajala Budžet HNK i finansijske planove vanbudžetskih fondova, čime je omogućeno pravovremeno finansiranje i realizacija planiranih projekata i drugih obaveza.

Usvojena je po prvi put Strategija razvoja Kantona, te Nacrt prostornog plana HNK, nakon čega je Vlada utvrdila i prijedlog, kao i niz drugih važnih odluka i zaključaka kojima smo, nakon tematskih sjednica Skupštine, definisali obaveze ministarstava i Vlade HNK u oblasti zdravstva, obrazovanja, boračko-invalidske zaštite i privrede, te Odluka o rješavanju obaveza po osnovu sudskih presuda ,a koje su dovodile u pitanje finansijsku stabilnost Kantona.

Navesti ću nekoliko uporednih podataka koji najbolje govore o rezultatima rada zakonodavne i izvršne vlasti u HNK u mandatu 2014-2018, a odnose se na pojedine stavke u Budžetu HNK :

-izdvajanje za Univerzitet Džemal Bijedić i Sveučilište u 2014.godini je bilo 5,6 miliona KM, a u 2018.gdodini 7,9 milona KM

-izdaci za stipendije u 2014.godini 1,4 milona KM, a u 2018. godini 2 miliona KM

-izdaci za kulturu u 2014. godini 360 hiljada KM, a u 2018.godini 750 hiljada KM

-izdvajanje za prava u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2014. godini 750 hiljada KM, a u 2018. godini 5,3 miliona KM

-izvršenje sudskih presuda po tužbama zaposlenika u 2014. godini 750 hiljada KM, a u 2018.godini 4 miliona KM

-Izdaci po Zakonu o dopunskim pravima boraca u 2014.godini 160 hiljada KM, a u 2018. godini 2 miliona KM

-podsticaji u privredi, poljoprivredi, ugostiteljstvu i turizmu u 2014.godini 0 KM, a u 2018.godini 3,7 miliona

-subvencioniranje Aerodroma Mostar u 2014.godini 0 KM, a u 2018. godini 500 hiljada KM

Ove provjerljive podatke iznosim zbog dežurnih kritičara u Kantonu, posebno pojedinih kolega iz opozicije. Često se u medijskim natpisima umanjuje doprinos Vlade i Skupštine na finansijskoj stabilizaciji Kantona, navodeći zasluge prethodne Vlade za to, kritikuje se Zakon o zaštiti porodice , iako je jednoglasno usvojen u Skupštini. Naravno jedan od zakona koji je doprinio povećanju budžetskih prihoda je zakon o vodama HNK, usvojen 2013.godine. Ali treba znati i to da je Premijer Vlade FBiH u mandatu 2010- 2014. godine g. Nikšić, nakon što je izgubio na izborima 2014. na sve moguće načine pokušao spriječiti primjenu zakona i prihode koji su omogućili, izme?u ostalog i obim prava iz oblasti zaštite porodice sa djecom.

Je li se moglo napraviti više i šta je bila smetnja da se to ne uradi?

Naravno , uvijek se može više i bolje. Imajući u vidu ukupnu političku situaciju i nerješena kako politička tako i neka druga pitanja u Mostaru, Kantonu i na višim nivoima , te poredeći se i sa mnogim kantonima u FBiH koji nemaju specifičnosti kao HNK, moramo biti realni i reći da su napravljeni značajni rezultati, posebno imajući u vidu propise i finansijske odluke koji se direktno odnose na poboljšanje kvalitete života gra?ane Kantona.

Glavne smetnje koje su uticale da rad Skupštine bude produktivniji su dug period koji je bio potreban da se usaglasi politički dogovor za imenovanje Vlade- imenovana krajem septembra 2015. godine , te smo skoro cijelu 2015. godinu imali Vladu u tehničkom mandatu, odbijanje Kluba zastupnika Hrvata rasprave na sjednici Skupštine oko izmjena Ustava HNK u dijelu koji se odnosi na konstitutivnost naroda i ravnopravnu upotrebu jezika i pisama (amandmani na Ustav ), što je dovelo do višemjesečne blokade rada Skupštine u 2017. godine, naravno u 2018. predizborna kampanja koju su mnogi politički subjekti počeli puno ranije nego što je trebalo.

Sa kakvim porukama izlazite pred birače?

Pred birače izlazimo sa konkretnim rezultatima rada u ovom mandatu koje sam već djelomično elaborirao, a detaljnije ih ovih dana prezentiramo kroz neposredan razgovor sa gra?anima. Poruka biračima je da dobro procjene ko, šta i kako radi, a ko pred njih izlazi sa nerealnim obećanjima. Glas za jaku stranku kao što je SDA je glas za političku, ekonomsku i finansijsku stabilnost, za jednakopravnost svih gra?ana na svakom dijelu BiH, za reforme u svim oblastima a koje će podići kvalitet života svih gra?ana i dovesti nas do našeg strateškog cilja integraciju BiH u EU i NATO .

Zašto bi ljudi trebali glasati za Vas i za SDA?

Ja pozivam ljude da glasaju za SDA, izborni rezultat pojedinaca unutar liste nije bitan. Za SDA treba glasati zato što je SDA najorganiziranija, najodgovornija i najjača politička stranka u modernoj BiH, koja kontinuirano dokazuje svoju sposobnost za vo?enje pozitivnih procesa koji doprinose stabilnosti i razvoju cijele Bosne i Hercegovine, kao i spremnost da nudi najbolje odgovore na najteža pitanja te donosi rješenja prihvatljiva za sve narode i gra?ane naše zemlje. Poznate su činjenice da su u mandatima kada je SDA imala odlučujuću ulogu postignuti najbolji rezultati u reformama, ekonomskom razvoju i procesima približavanja EU i NATO.

Kakvi su planovi kada je u pitanju HNŽ u budućem periodu, šta možete obećati ljudima?

Naši planovi za budući period su da ubrzamo aktivnosti na svim započetim procesima o kojima sam govorio, te izme?u ostalog i provo?enje presude Ustavnog suda FBiH o konstitutivnosti naroda i upotrebi jezika i pisama, unapre?enje stanja u oblasti sigurnosti, nastavak ulaganja u školske i objekte zdravstvenih ustanova, veća izdvajanja za nauku i rad javnih visokoškolskih ustanova, stipendiranje svih redovnih studenata, poboljšanje zakonske regulative u oblasti obrazovanja u skladu sa preporukama sa tematske sjednice Skupštine, podsticanje zapošljavanja mladih sa posebnim mjerama za zapošljavanje djece iz kategorije boračke populacije, provo?enje definisanih mjera u oblasti zdravstva, poticanje zapošljavanja u poljoprivredi i turizmu i niz drugih mjera i aktivnosti koje su sadržane u platformi Kantonalnog odbora SDA za ove izbore.

Koja je poruka biračima?

Pozivam birače da 7.oktobra odvoje vrijeme i obavezno iza?u na izbore, da u ovom periodu do izbora dobro analiziraju rad i rezultate svake stranke i njihovih kadrova, te na osnovu konkretnih djela i realnih planova odluče kome će dati svoj glas. Posebna poruka biračima je da ne nasjedaju na lahka obećanja ljudi i stranaka koje se aktviraju pred izbore, obećanja ljudi koji za svake izbore mjenjaju ili formiraju nove stranke. Glas treba dati stranci koja ima državotvorni karakter, kadrovske i organizacione kapacitete da pobjedi i nakon izbora realizuje planove. Naravno, pozivam birače da glas daju Stranci Demokratske Akcije i g. Šefiku Džaferoviću, kandidatu SDA za člana Predsjedništva BiH. Sve relevantne ankete kažu da je to dobitna kombinacija na izborima 2018.godine.