Generalni sekretar SDA, Halid Genjac potpisao je u ime ove stranke Građansku povelju o odgovornom korištenju društvenih medija u BiH sa fokusom na predstojeće izbore, saopćeno je iz SDA. 

Radi se o preporučenim standardima za odgovorno korištenje društvenih medija za političare, stranke i kandidate, platforme društvenih medija, medije, novinare, korisnike društvenih mreža, međunarodne institucije, te javne institucije i nevladin sektor.

Preporuke su usvojene ljetos od strane foruma građana sastavljenog od raznolike grupe ljudi iz cijele BiH, a pod pokroviteljstvom Centra za humanitarni dijalog sa sjedištem u Ženevi.