U izjavi za javnost Fazlić ističe da ministar Bevanda potcjenjuje javnost i građane, tvrdeći da ne raspoređuje on, već Centralna banka novac.

-To su priče za malu djecu. Centralna banka čuva novac, ali on može biti raspoređen samo odlukom Vijeća ministara. Uzmite bilo koji raniji aranžman sa MMF-om i vidjet ćete da je tako. To su na koncu potvrdili i predstavnik MMF-a u BiH, i guverner Centralne banke, i ambasade SAD i EU, svi koji su učestvovali u ovom procesu. Samo Bevanda potcjenjuje zdrav razum svih i ubjeđuje nas da dva plus dva nisu četiri, navodi Fazlić.

Također, pogledate ranije aranžmane sa MMF-om, praksa je uvijek bila da u jedno te istoj odluci stoji i promisorna nota i odluka o raspodjeli/alokaciji sredstava. Ovo je prvi put da su od jedne napravljene dvije posebne odluke, i napravljena je problem, napravljena je blokada. Zato je kriv Bevanda. To se isključivo desilo zbog toga što je on, po nalogu HDZ-a a protivno Zakonu, pokušao da ugura i kantone u odluku. Čak je iz odluke koju je predložio obrisao bilo kakav pomen na Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama, iako je uvijek u odlukama Vijeća ministara o MMF-u bilo pozivanje na ovaj zakon. To je direktan udar na zakone i takve stvari ne smiju biti tolerisane. Potrebno je utvrditi i krivičnu odgovornost u ovom slučaju, jer već nastaju finansijske štete, navodi u svojoj izjavi za javnost delegat Amir Fazlić.

FENA