Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa saradnicima i predstavnicima izvo?ača radova obišli su radove na izgradnji mosta preko željezničke pruge na 9. transverzali, gdje je u toku izgradnja stubova i nosača mosta.

Sretan sam da radovi na izgradnji mosta na 9. transverzali napreduju. To je najveći projekat iz programa Pokrenimo Novi Grad zajedno, koji će omogućiti da se nakon 40-50 godina općina Novi Grad poveže u ovom pravcu. Dakle, željeznička pruga postoji više od 100 godina, i pored 6. i 12. transverzale koje se nalaze na krajevima Novog Grada, općina je već desetljećima bila presječena. Most je najsloženiji dio ovog projekta i drago mi je da radovi na njemu napreduju, izjavio je načelnik Efendić.

 

Prema najavama izvo?ača radova konstrukcija vijadukta trebala bi biti gotova do kraja decembra ove godine .

Enver Ajanović, izvršni direktor firme Euro-Asfalt pojasanio je da se trenutno izvode radovi na kompletnoj konstrukciji mosta, te da je dinamika izvo?enja radova u okviru ugovorenog roka.

Radimo armirano betonske šipove na fundiranju vijadukta, stubove i armirano betonske nosače. Krajem novembra trebali bi završiti AB šipove, stubove mosta i nosače, tako da ćemo nastojati da do kraja decembra završimo i kolovoznu ploču vijadukta, kazao je Ajanović.

Rok za izgradnju mosta je maj 2019. godine, a vrijednost radova koji se sada izvode je 10 miliona KM. Nakon toga ostaje još da se izgradi kružni tok i spoj sa ulicom Safeta Zajke u Boljakovom Potoku.

U proteklom periodu riješeni su svi imovinsko pravni odnosi, izgra?en prvi dio saobraćajnice od ulice Džemala Bijedića, kao i servisne saobraćajnice kojima je osiguran alternativni prilaz firmama.

Radove zajednički finansiraju Općina Novi Grad Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona.