Klub zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) u Predstavničkom domu Parlametnarne skupštine Bosne i Hercegovine poziva Vijeće ministara BiH da sazove hitnu vanrednu sjednicu posvećenu migrantskoj krizi.

Izjave dijela dužnosnika iz entiteta RS da se ne može računati na državne organe kada je u pitanje migrantska kriza predstavlja licemjeran stav, jer upravo predstavnici iz entiteta RS trenutno drže Vijeće ministara i Parlament BiH u blokadi, što je nedopustivo u ovakvoj situaciji.

Podsjećamo da je Predsjedništvo BiH donijelo zaključak kojim je naložilo Vijeću ministara kao nadležnom organu da izradi sveobuhvatan plan za suočavanje sa migrantskom krizom, te Vijeće ministara mora  hitno da zasjeda na ovu temu.

Vijeće ministara ima punu odgovornost da adekvatno reagira na situaciju na tursko-grčkoj granici, koja prijeti da se prelije i na teritoriju Bosne i Hercegovine i ugrozi sigurnost  građana Bosne i Hercegovine.

Pozivamo Vijeće ministara da razmotri i podrži mjere koje predlaže Ministarstvo sigurnosti BiH. Također, pozivamo i sve ostale nivoe vlasti da se sa svojim kapacitetima stave na raspolaganje Vijeću ministara i Ministarstvu sigurnosti, kako bi se adekvatno odgovorilo na ovu krizu.