Krivično djelo prema Krivičnom Zakonu BiH jeste narušavanje teritorijalnog integriteta, tako da bi šire posmatrajući mogli reći i da propuštanje dužnog činjenja od strane nadležnih institucija ima elemente krivičnog djela ako dodje do narušavanja teritorijalnog integriteta, ali pravosudne institucije bi trebale da daju svoj stav.

Ovo što Dodik radi je odstupanje od obaveze prema građanima koji su ga izabrali.  Tu postoje elementi krivičnog djela.

Nema sumnje da je napad na državni ustavni sud napad na državu – kod nas niko zbog toga ne snosi sankcije – kako je to moguće?
Pitanje sankcija je nešto što će doći do svog cilja i napad na državu je napad na društvo, kao i napad na Ustavni sud.Presude Ustavnog suda BiH o državnoj imovini iz 2011. godine i 2019. godine su dodatno, pored teksta Ustava, stavile tačku na neutemeljenu priču da nema države izvan entiteta! Entiteti u BiH nisu ništa više osim regija u jednoj decentraliziranoj državi BiH, tako da treba inzistirati na pravnoj državi, zato što predstavlja jednu od najvažnijih tekovina pravne države.

Da li se onda ovo što Milorad Dodik radi u vezi s blokiranjem sporazuma s Fronteksom, ali i odbijanjem angažovanja naših oružanih snaga, može smatrati kršenjem zakona?

Ovo što Dodik radi je odstupanje od obaveze prema građanima koji su ga izabrali.  Tu postoje elementi krivičnih postupaka.
Nema sumnje da je napad na državni ustavni sud napad na državu – kod nas niko zbog toga ne snosi sankcije – kako je to moguće?

Pitanje sankcija je nešto što će doći do svog cilja i napad na državu je napad na društvo, kao i napad na Ustavni sud. Ustavni sud je pokazao da država postoji izvan entiteta, tako da treba inzistirati na pravnoj državi, zato što predstavlja jednu od najvažnijih tekovina pravne države.

HAYAT