U organizaciji Misije OSCE-a u BiH u Mostaru je održana treća po redu obuka za kandidate/kinje za vijeća/skupštine jedinice lokalne samouprave.

Prvi dan obuke učesnici su upoznati  sa normativnim okvirom i nadležnostima lokalne samouprave, značajem i obavezama iz Zakona o ravnopravnosti spolova, kao i prepoznavanje pojave oblika diskriminacije i neravnopravnosti na osnovu spola.

Drugi dan učesnici su upoznati sa normativnim okvirom koji tretira oblast prava i odgovornosti mladih osoba kao i upoznavanje sa definicijom i ciljevima javnih politika i lokalnih politika prema omladini.

Na kraju obuke dodijeljeni su certifikati za učesnike. Stranku demokratske akcije predstavljale se Alma Mujala, članica organizacije Žene SDA iz HNK i Elvira Hasanović, članica organizacije Žene SDA iz KS.