Potpredsjednik Salkić je istakao da je 28. septembra 1993. godine u najtežim vremenima i iskušenjima za naš narod i našu domovinu, donesena historijska odluka.

- Uprkos teškoj historiji našeg naroda, koja je obilježena zabranama upotrebe našeg nacionalnog imena, negiranjem našeg identiteta, raseljavanjima, protjerivanjima, teškim zločinima i genocidu, danas, širom svijeta, možemo slobodno i ponosno reći da smo – Bošnjaci.

Bošnjaci su jedan od najstarijih naroda na Balkanu, naše ime je vezano za našu domovinu koja ima hiljadugodišnju historiju. Do početka 20. vijeka u Bosni i Hercegovini svi njeni stanovnici bili su Bošnjaci, muhamedanci-muslimani, katolici, pravoslavci i svi su govorili bosanskim jezikom.  Sile sa istoka i zapada su doprinijele da se Bošnjaci pravoslavci i Bošnjaci katolici počnu izjašnjavati kao bosanski Srbi i bosanski Hrvati pod uticajem narastajuće nacionalističke propagande iz Beograda i Zagreba. Tako su nastali bosanski Srbi i bosanski Hrvati, a Bošnjaci su ostali dominantno muslimani.

Nakon turbulentne historije, koja je obilježena zabranama i negiranjem našeg identiteta, 28. septembra 1993. godine, drugog dana zasjedanja Prvog bošnjačkog sabora, koji je okupio bošnjačku intelektualnu elitu, usvojena je Deklaracija o vraćanju historijskog imena Bošnjacima i naziva maternjeg jezika - bosanski jezik. U najtežim vremenima i iskušenjima za naš narod i našu domovinu, donesena je historijska odluka.

Danas su Bošnjaci u dijelu Bosne i Hercegovine, koji se nepravedno zove samo po jednom narodu, uprkos presudama za genocid vojnom i političkom rukovodstvu bosanskih Srba, od onih koji ih veličaju, izloženi najgrubljem obliku diskriminacije i aparthejda u obrazovnom procesu. Sistemski se negira bosanski jezik, a Bošnjaci kao narod vrlo često se u svakodnevnoj komunikaciji izjednačavaju sa vjerskom skupinom te se nazivaju muslimani.

Dokaz je to da nacionalističke politike u našem okruženju nisu odustale od svojih ratnih ciljeva, već ih žele realizirati danas u miru. Dodatna je to obaveza za sve nas da istrajemo i da sačuvamo naše ime, naš jezik i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Bosna i Hercegovina je matica svih Bošnjaka. Bošnjaci toga moraju biti svjesni i svoje poglede uvijek trebaju usmjeravati prema matici Bosni i Hercegovini.

Svim pripadnicima bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini, susjednim državama i cijelom svijetu čestitam Dan Bošnjaka.